Axians är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige!

Axians är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder
under 2016 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning. 

Radar genomför årligen sedan 2011 en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. Årets undersökning engagerade cirka 1 000 svenska verksamheter i att bedöma sina IT-leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet.

̶  Det är superkul att vi tar en mycket hög position inom området användarnära IT-tjänster! Området är verksamhetskritiskt och hårt konkurrensutsatt, men vi har varit beslutsamma i vår satsning att i första hand nyttja molntjänster och därtill tillhandahålla ett modulärt tjänsteutbud. Det är bland annat det som nu differentierar oss på marknaden. Vi har arbetat hårt med att modernisera och utveckla vårt erbjudande inom framförallt IT-arbetsplatstjänster det senaste året. Vi tycker naturligtvis själva att vi har ett erbjudande i världsklass men det viktigaste är ju såklart vad kunderna tycker och den här utmärkelsen är ett tydligt kvitto på att kunderna är helnöjda med Axians tjänster!, säger Conny Axnér, Business Development Manager på Axians.

Resultat inom kategorin ”Användarnära IT”

Leverantörskvalitet-Användarnära-IT-tjänster


UTDRAG UR PRESSMEDDELANDE FRÅN RADAR ECOSYSTEM :

Leverantörskvalitet 2016: IT-leverantörernas kundnöjdhet ökar

2016-06-16

Radars rapport Leverantörskvalitet 2016, som bygger på Nordens största kundnöjdhetsundersökning inom IT, visar att svenska IT-leverantörers genomsnittliga kundnöjdhet ökar något jämfört med föregående år, samtidigt som skillnaderna mellan IT-tjänstemarknadens olika segment är relativt stora.

Den upplevda kompetensen hos leverantörerna tillsammans deras förmåga att skapa och upprätthålla goda kundrelationer är de bedömningspunkter där den genomsnittliga kundnöjdheten är högst. Dessa områden har också en positiv utveckling jämfört med föregående år. Lägst är kundnöjdheten avseende prisvärdhet och projekteffekt.

Den tydligaste förändringen jämfört med föregående år är att skillnaderna mellan de leverantörer som har högst kundnöjdhet och genomsnittet minskar. Det gäller framför allt området infrastruktur- och drift, där rapporten konstaterar att ökad standardisering och användning av molntjänster har förändrat förutsättningarna att konkurrera.

– Det är glädjande den fleråriga trenden med sjunkande kundnöjdhet nu har stannat av och att den upplevda leverantörskvaliteten ser ut att stabiliseras på en godtagbar nivå. Samtidigt är det oroande att upplevd prisvärdhet och projekteffekt är de områden där kundnöjdheten är lägst. IT-tjänstemarknaden är under kraftig förändring och det är avgörande för svenska verksamheter att IT-leverantörerna kan hitta sina nya roller och tillsammans med kunderna uppnå de verksamhetseffekter IT har potential att skapa. Det säger Hans Werner, CEO på Radar, i en kommentar till rapporten.

 


 

IT24 Läs även nyhet på IT24

Tjänsten Axians Managed Azure är till för dig som vill komma åt molnets skalbarhet och flexibilitet men som också vill kunna ta kontroll över dina molnresurser. Ola Skoog, Business Development Manager på Axians, berättar mer i en intervju.

Vad är företags utmaningar idag kring drift i Azure?

– Molnet som koncept såldes in med ett par olika löften; löften om skalbarhet, snabbhet och om ett självbetjäningstänk, att man skulle kunna göra saker själv, snabbt och med oändliga resurser. Utmaningen för våra kunder har varit att få molnets alla fördelar men samtidigt behålla kontrollen. Med Axians Managed Azure-erbjudande vill vi ge dom den kontrollen utan att beröva dom snabbhet och flexibiliteten.

Kundnyttan blir att kunden får det bästa av två världar. Flexibilitet och snabbhet när det är viktigast och kontroll och struktur där det finns ett sånt behov.

Hur löser Axians tjänst dessa utmaningar?

– Kontrollen får man genom att låta oss övervaka, dokumentera, hantera och rapportera dom delar av kundernas molnplattform som är affärskritisk och i produktion.

Flexibilitet och snabbhet för t.ex. utvecklingsmiljöer och testmiljöer får kunden genom att vi låter dom göra precis vad dom vill. Dom kan skapa nya servrar, nya konton, nya tjänster, vi låser ingen ute. När kunden är i mål och känner att dom vill lämna över det till någon annan så står vi redo att koppla in våra tjänster och rutiner. Kunden eller kundens andra leverantörer får frihet att bygga och testa och dom får tillgång till en kompetent och trygg partner att lämna över till när det känns rätt.

Vi har behövt skruva lite på baksidan av våra tjänster för att bli både snabbare och bättre. Det handlar om nya sätt att övervaka och larma, det handlar om att bättre nyttja redan existerande tjänster i Azure istället för att förlita oss på det som står i våra egna datahallar och det handlar om att rapportera och informera kunden på lite nya sätt.

Kundnyttan blir att kunden får det bästa av två världar. Flexibilitet och snabbhet när det är viktigast och kontroll och struktur där det finns ett sånt behov.

Hur har Axians jobbat fram det här erbjudandet?

– Drivkraften i allt vi gjort är frågor, funderingar och önskemål från redan existerande kunder. Målet har varit att kunna säga ”Ja!” till allt dom efterlyst. Och jag tycker vi har lyckats mycket väl! Vi har även tittat på internationella företag i framkant för att se vad dom erbjuder inom det här området och vi har förstås tankat våra interna Azure-stjärnor på smarta idéer.

För vilka företag passar Axians Managed Azure?

–Alla företag som väljer Azure som driftsplattform. Inga undantag. Om kunden är på väg till Azure eller redan kör grejer i Azure så är våra tjänster relevanta.

 

Här kan du läsa mer om Managed Azure >>

 

Ola-Skoog_Axians Ola Skoog är affärsutvecklare på Axians. Han jobbar mycket med att ta fram nya spännande tjänster baserade på Azure. Han har även varit med och tagit fram tjänster såsom Application Performance, Applications Control respektive Applications Operation. Ola kommer närmast från Microsoft där han under tre år jobbade som Teknisk Evangelist med fokus på Azure och IaaS. Application Services.