Den 21 april träffades cirka 200 IT-beslutsfattare för att diskutera molnets utmaningar och möjligheter under IDG:s konferens Cloud Confessions i Stockholm. Axians var en av utställarna på plats där vi berättade om hur vi hjälper företag i deras molnutmaningar för att hitta den bästa lösningen för dem och deras behov.

IDG är världens och Sveriges största mediehus inom IT. Den 21 april bjöd IDG in Sveriges IT-beslutsfattare för att dela erfarenheter om molnet. Dagen dedikerades till att prata om molnet som hävstång för affären och transformativ kraft på digitaliseringsresan med exempel från verkligheten. Frågor kring säkerhet och juridik benades även ut.

Axians var på plats med monter och representanter under konferensen. I vår utställning berättade vi mer om vårt molnerbjudande, demonstrerade självprovisionering av servrar i Azure samt berättar mer om hur våra Trusted Advisors hjälper företag i deras moln- och digitaliseringsresa. Ett exempel på detta är till exempel vårt samarbete med hotellkedjan Scandic som i april 2016 lanserade sin webbplats i Azure där Axians varit med och hjälpt Scandic från rådgivning (trusted advisory) till implementering och drift.

>>Läs mer om vår resa med Scandic här.

 

Bilder från dagen:

 

Cloud-Confessions-Axians_4

Cloud-Confessions-Axians_1

 

Scandic är Nordens största hotellkedja med över 220 hotell. Med målet mot en mer flexibel och snabbrörlig IT som utvecklas tillsammans med affären tog Scandic beslutet om att skapa en webbplattform i Microsofts publika moln Azure med Axians som strategisk partner vid rådgivning (Trusted Advisory), planering och införande. Den nya webbplatsen lanserades framgångsrikt i april 2016.  

Scandic har tidigare byggt sin IT-driftsleverans på traditionellt sätt. Med en snabbrörlig och delvis säsongsbetonad affär sågs möjligheten till en mer skalbar och kostnadseffektiv lösning av webbdrift i molnet.

– Vi behöver ha en webbplattform som är dynamisk och framtidssäker samt kan hantera de prestandakrav som vi har. Vi har en stor kundbas av våra gäster som vill nå oss digitalt och lasten kan svänga mycket över tid. Azure kan ge oss den flexibiliteten vi behöver i vår IT-leverans. Sen är även Azure i ständig utveckling och det ger oss möjlighet att omedelbart nyttja nya tjänster och funktioner även på driftsnivå vilket man tidigare inte kunnat göra på samma sätt, säger Daniel Mukka, chef för IT Infrastruktur och Arkitektur på Scandic.

”Vi behöver ha en webbplattform som är dynamisk och framtidssäker samt kan hantera de prestandakrav som vi har.”

Scandic har strategiskt valt att outsourca all IT-drift för att kunna fokusera på verksamhetsnära aktiviteter. I IT-strategin ligger även att i första hand utvärdera de tjänster Microsoft tillhandahåller. Med molnet i sikte för den nya webbplattformen var därför Azure ett naturligt val och efter rekommendationer från Microsoft föll valet på Axians som IT-partner inom molnstrategi och drift i Azure.

– Scandic är en service- och tjänstebaserad organisation och har mer beställarkompetens än expertis inom drift och utveckling. Outsourcing av IT-drift ligger därför i vår strategi och då vill vi jobba med dem som är bäst på det dom gör. Vi valde Axians för att vi behöver specialisthjälp som kan vara kopplingen mellan oss som beställare och molnet för att se till att vi får effekt av Azures fördelar. Axians är experter inom Azure och stod ut i konkurrensen med sina rådgivande experter samt med erfarenheter av liknande implementationer och hade flera positiva referenskunder. Axians roll är inte att vara passivt förvaltande utan aktiva i utvecklingen av vår IT, säger Daniel Mukka på Scandic.

”Axians är experter inom Azure och stod ut i konkurrensen med sina rådgivande experter samt med erfarenheter av liknande implementationer och hade flera positiva referenskunder.”

Scandics nya webbplattform med drift i Azure lanserades april 2016 och hotellkedjan ser sin molnbaserade plattform som en kontinuerlig utvecklingsresa.

– Vi är mycket nöjda med den resa till molnet vi har gjort och resultatet som det har givit av större flexibilitet och skalbarhet. Nu jobbar vi tillsammans med Axians i en aktiv förvaltning där vi kontinuerligt driver utvecklingen framåt. Sedan vi började bygga lösningen så har det dykt upp en massa intressanta funktioner och tjänster som vi vill implementera. Jag tror att framtidens plattform kommer vara i ständig utveckling, parallellt med kodbasen, säger Daniel Mukka på Scandic.

 

Vill du veta mer kontakta: info@axians.se

 

Foto: Scandic Infra City, bild Scandic, beskuren från originalet, (CC by 3.0).

Våra medarbetare är extremt viktiga för oss på Axians! Vi har därför bett några av dom att dela med sig av det bästa med deras arbete och livet på Axians:

Staffan, en av våra kunniga säljare:

Vad gör du på Axians och vad är det bästa med din roll?
– Jag arbetar med försäljning av driftlösningar. Vår säljcykel är väldigt lång och kan pågå i upp till ett år vilket innebär att arbetet är väldigt varierande beroende på vilken fas vi ligger i med en kund. Det är ett enormt detaljrikt arbete och varje anbud har många timmar bakom sig, ibland upp till 1000 mantimmar för att få till dessa komplexa affärer. Det bästa är att arbetet är väldigt roligt när man får lära känna så många olika företag och människor och hitta sätt att hjälpa till och förbättra deras affärsprocesser, produktivitet och vardag. Det är väldigt roligt att hitta det som gör oss unika i varje enskild affär och framför allt få oss att stå ut bland våra konkurrenter!

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– Det är stora kontraster från dag till dag. Allt från leadsgenererande arbete till offertarbete. Vid offertskrivning sitter jag gärna ostört klistrad framför min dator och skriver. Dock för välbehövda pauser för att diskutera fram de bästa lösningarna tillsammans med mina kollegor.

Vad anser du är viktigt hos en säljare? Vad är nyckeln?
– Det beror självklart på vilken typ av säljroll man har och vilka egenskaper som krävs. Arbetar man med snabba affärer krävs det en typ av egenskaper, arbetar man mer som jag gör så krävs det att du kan tänka mer strategiskt, arbeta metodiskt samt vara väldigt duktig på presentation och retorik. Man skulle kunna likna det lite med en sorts skönhetstävling, vi måste visa vår bästa sida hela tiden, inte bara på ytan utan också på djupet. Därför innebär min roll som säljare även att jag hela tiden måste bevaka att vårt ramverk och erbjudande hänger ihop och att vi alltid har en konkurrenskraftig tjänstekatalog så att jag kan demonstrera hela vår kapacitet på ett tydligt och bra vis för våra blivande kunder.


 

Lorena, en sann glädjespridare som arbetar på intern-IT:

Vad gör du på Axians?
– Jag arbetar på internt-IT och ser till att den interna driften fungerar som den ska. Jag ser till att alla kan jobba helt enkelt!

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Att ingen dag är den andra lik, det är extremt omväxlande vilket jag verkligen uppskattar. En stor bonus är att jag får arbeta så nära alla kollegor på Axians!

Du har även lunchzumba för de som är intresserade på kontoret, vill du berätta lite om det?
– Jag är utbildad zumbainstruktör och jag tycker det är så sjukt roligt! Det vill jag såklart delge med mina kollegor. Man arbetar trots allt bättre om man rör lite på sig!


 

Patrik, en hjälte från NOC:

Vad är det bästa med Axians?
– Definitivt alla härliga kollegor man arbetar med och all glädje på kontoret här i Haga!

Och det bästa med att arbeta på NOC?
– Allt ansvar! När alla går hem tar vi över. Vi ser till att allt fungerar dygnets alla timmar, årets alla dagar, det känns coolt.

Vad är ditt bästa Axians minne?
– Svårt… Jag skulle nog välja någon av tillfällena när vi samlade hela företaget (Stockholm, Göteborg och Malmö). Roligt att få träffa alla kollegor ifrån syd och väst!

Beskriv Axians med 3 ord!
– Glädje, lärorikt, utvecklande!

Vill du bli en del av oss på Axians? Besök vår karriärssida!

Efter att sett ett ökat behov av smartare analys av företags affärskritiska applikationer för att snabbt kunna identifiera prestandaproblem har Axians tagit fram tjänsten Application Performance. Ola Skoog, Business Development Manager Applications på Axians, berättar mer i en intervju om tjänsten där Axians analyserar applikationers funktion och ner på kodradsnivå kan ge proaktiva åtgärdsförslag som gör att applikationerna fungerar optimalt.

Ola-Skoog_Axians Ola Skoog är affärsutvecklare på Axians Application Services. Han har varit med och tagit fram tjänster såsom Application Performance, Applications Control respektive Applications Operation. Han jobbar även mycket med att ta fram nya spännande tjänster baserade på Azure. Ola kommer närmast från Microsoft där han under tre år jobbade som Teknisk Evangelist med fokus på Azure och IaaS.


 

Hej Ola! Vad är företags utmaningar idag vad gäller att utveckla och hantera affärskritiska applikationer?

– Utmaningarna är många. I vårt arbete att ta fram tjänster kring Application Management har vi fokuserat på ett par olika utmaningar vad gäller utvecklingen och förvaltningen av moderna applikationer. En utmaning är den ökade komplexiteten i applikationer på grund av blandning av interna och externa tjänster som måste fungera tillsammans där det finns många beroenden mellan olika delar i applikationerna och där det kan bli svårt att hitta var eventuella prestandaflaskhalsar kan dyka upp.

En annan utmaning är behovet av övervakningsverktyg och analysverktyg som kan hantera den ständigt ökade utvecklingstakten som sker ute på många företag där man släpper nya versioner av en applikation en gång i veckan, en gång om dagen eller ibland ännu oftare med hjälp av smart automatisering av både tester och av utrullning.

Att klara av det ökade tempot och samtidigt kunna se att applikationen rör sig åt rätt håll, att utvecklingsarbetet faktiskt levererar en applikation som hela tiden blir bättre, det kräver smarta verktyg, smart övervakning samt smarta och snabba analyser.

 

”Syftet är att kundens applikationer ska prestera bättre, att de hela tiden ska kunna fokusera på rätt saker i sina pågående utvecklingsprojekt och att eventuella problem ska upptäckas snabbare och lättare för att sen kunna byggas bort.”


Hur löser Axians tjänst dessa utmaningar?

– Axians prestandatjänst, som vi kallar för ”Application Performance”, kan analysera precis allting som händer inne i din applikation. Vi spårar varenda transaktion som sker i din applikation, varenda fråga som skickas till en databas, all trafik från din applikation ut till eventuella externa tjänster och vi upptäcker automatiskt applikationens alla olika komponenter och dess beroenden. Genom detta kan vi ner på kodradsnivå komma med proaktiva åtgärdsförslag på hur din applikation kan prestera bättre.

Syftet är att kundens applikationer ska prestera bättre, att kunden hela tiden ska kunna fokusera på rätt saker i sina pågående utvecklingsprojekt och att eventuella problem ska upptäckas snabbare och lättare för att sen kunna byggas bort.


Hur har Axians jobbat fram det här erbjudandet?

– Vi har i flera fall sett att det finns ett ökat behov av smartare analys av applikationer, vi har sett att det finns ett behov av att snabbare hitta orsaken till eventuella prestandaflaskhalsar och vi har sett att det finns utmaningar med att förstå och nyttja nya plattformar som t.ex. Azure på bästa möjliga sätt. Applikationsutveckling idag är radikalt annorlunda mot för bara ett par år sedan vad gäller tempo och plattformsval och det finns många utmaningar både för slutkunden och för applikationsutvecklaren. För oss på Axians har det handlat om att hitta rätt verktyg och att sen implementera det på ett sätt som gör det möjligt för våra kunder att köpa det som en tjänst.


För vilka företag passar Application Performance?

– Alla företag som har en eller flera applikationer som är under utveckling och där man behöver stöd i sitt utvecklingsarbete för att styra skutan i rätt riktning samt alla företag som har en eller flera applikationer som inte presterar som dom ska eller där man vill få en ökad förståelse för hur applikationen används och var det finns förbättringspotential.

Läs mer om Application Performance >>

Vill du veta mer? Kontakta Ola Skoog på Axians:

Mail: ola.skoog@axians.se
Tel: 073 231 21 17

 

21 april går IDG:s konferens Cloud Confessions av stapeln i Stockholm. Axians är en av utställarna på plats.Träffa oss där!

IDG är världens och Sveriges största mediehus inom IT. Den 21 april bjuder IDG in Sveriges IT-beslutsfattare för att dela erfarenheter om molnet.Under dagen tittar man på molnet som hävstång för affären och transformativ kraft på digitaliseringsresan samt benar ut frågor om säkerhet, juridik och tittar på exempel från verkligheten.

Axians är självklart på plats med monter och representanter under konferensen. Möt oss i utställningsytan där vi berättar mer om vårt erbjudande, demonstrerar självprovisionering av servrar i Azure samt berättar mer om hur våra Trusted Advisors hjälper er i er moln- och digitaliseringsresa.

Läs mer om Cloud Confessions här.

 

CIO-Trend-2016_Axians

Möt oss i vår monter under Cloud Confessions 21 april på Scandic Continental i Stockholm.

Håkan Lundgren | Teknisk Presale

Axians Håkan Lundgren arbetar som Teknisk Presale och hjälper dagligen företag att hitta den mest effektiva IT-lösningen för dem. I en krönika beskriver Håkan sina tankar kring upphandling av IT samt ger tre tips till alla er som står  inför att köpa en ny IT-lösning.

”Jag sitter ibland och drömmer mig bort genom olika biltillverkares sidor ”Bygg din egen bil”. Tänk vad härligt med en ny bil med massa roliga funktioner!

– Det där skulle jag vilja ha. Och så kanske det där! Helt plötsligt tittar jag på vad bilen med den utrustning jag valt skulle kosta och då inser jag att det inte är i närheten av vad jag tänkt mig. För så är det; tillvalen och ”extra allt” kostar.

När jag sitter och läser förfrågningar från presumtiva kunder så reagerar jag på ungefär samma sätt. Va? Företaget är inte så stort, men ändå skall de ha allt det där i sin miljö. Vet de vad de frågar efter? Vet de vad  det kommer att kosta om de verkligen skall ha allt det där och på ett fungerande och användbart sätt? Antagligen vet de inte det. Antagligen vet det inte heller att majoriteten av alla svar de får från möjliga leverantörer lyckas trolla bort många önskemål genom fina friskrivningar.

Köper du en bil med massa tillägg och sedan upptäcker att du inte fått det du betalt för så kommer du bli arg. Åka tillbaka till försäljaren och begära antingen en ny bil eller pengarna tillbaka.

”Skall du leva med en ny leverantör i minst tre år så är det otroligt viktigt att ni kan trivas tillsammans. Se en ömsesidighet i leveransen där båda parter skall bli nöjda.”

Om du upphandlar IT och inte får det du har frågat efter så kan du dra in jurister. Du kan börja lusläsa avtal och offerter. Men någonstans så har alltid leverantörerna mer koll på formuleringar än du. Formuleringarna är redan dubbelkollade och prövade av jurister och konstaterade som hållbara.

Så bli inte förvånad om du frågar efter en extrautrustad Audi men får en strippad Dacia när allt är klart. För det är faktiskt så enkelt att man får vad man betalar för och det billigaste alternativet är sällan det du frågar efter eller vill ha. Och risken är stor att när du väl fått vad du förväntade sig så är den ”billiga” leverantören minst lika dyr som flera andra ”dyrare” alternativ.

Mina tre tips:

1. Tänk efter och ställ kontrollfrågor. Upphandla gärna i dialogform. Och gå på magkänsla.

2. Skall du leva med en ny leverantör i minst tre år så är det otroligt viktigt att ni kan trivas tillsammans. Se en ömsesidighet i leveransen där båda parter skall bli nöjda. Tror du på att ditt ”billiga” alternativ kommer att leverera det?

3. Se till att ha allt som blivit överenskommet nedskrivet. Be om förtydliganden i text och var inte rädd att framstå som dum. Frågvishet tyder på nyfikenhet och intresse, inte okunskap.

Det är helt faktiskt så enkelt – precis som med bilar eller erbjudanden du får i din mailbox – att verkar det för bra för att vara sant så är det antagligen precis vad det är.”

/Håkan Lundgren, Technical Presale, Axians AB

Många IT-beslutsfattare var på plats när Axians ”CIO Kollen 2016” gick av stapeln i mitten på mars i Stockholm. Morgonen bjöd på en spännande mix för att ge en strategisk koll på IT-året 2016!

Talare under morgonen var Hans Werner, CEO Radar som presenterade den allra senaste statistiken och insikterna från IT-Sverige.

Anders Harling, CMO på Axians talade på temat ”Den digitala revolutionen och hur du kommer ut som vinnare”. Anders gav en inblick i vilka möjligheter – och konsekvenser – som digitaliseringen för med sig samt hur beslutsfattare kan förhålla dig till den största förändringen på mycket, mycket länge.

Vidare berättade Axians Staffan Fredriksson, Sales Area Manager, om den nya generationens IT-leverantör och avgörande faktorer för hur de kan leva upp till de nya kraven som ställs i en ständigt transformerande hybrid- och multisourcad IT-leverans.

Utöver intressanta föreläsningar bjöds det även på en god frukost samt mingel.

 

Se filmen med alla talarna från seminariet:

Vill du ta del av filmen från CIO Kollen behöver du bara fylla i din epostadress nedan så skickar vi en länk till filmen från seminariet.

Bilder från morgonen:

CIO-Kollen-2016_Axians_Hans-Werner-Radar

Hans Werner, Radar talade om IT-trender

 

CIO-Kollen-2016_Axians_Anders-Harling-2

Anders Harling, Axians, talade om den digitala revolutionen och hur man kommer ut som vinnare.

 

CIO-Kollen_Axians_Staffan-Fredriksson

Staffan Fredriksson talade om den nya generationens IT-leverantör och transformational governance.

 

Vill du få inbjudningar till kommande seminarier? Fyll i dina kontaktuppgifter på kontaktformuläret!