Vårt globala, uppkopplade samhälle har en potential som ger oss unika möjligheter och utmaningar. TechDays 2015 – Future Decoded – kommer inte att förutspå framtiden, utan vill hjälpa dig att tyda den! TechDays är Microsofts största konferens i Sverige och Axians är givetvis på plats under dessa dagar. Träffa oss där!

TechDays arrangeras för sjätte gången i Sverige och hålls även i år på Kistamässan 21-22 oktober. Under Techdays kommer ett hundratal talare att presentera  det senaste inom IT under två mycket intensiva dagar. I år ligger fokus på Gartners fyra megatrender, Cloud, Mobility, Big Data och Social och där Windows 10, Internet of Things och Security and Compliance går som en röd tråd genom hela konferensen.

Axians är ett av de cirka 50 ledande företag som är på plats under TechDays. Kom gärna och besök oss i vår monter där vi gärna berättar mer om Axians och vår roll i detta internationella ICT-nätverk, våra tjänster och hur det är att arbeta på en av enligt oss Sveriges bästa arbetsplatser. Vi kommer även att dema vår prisbelönta tjänst Cloud platform och ta även chansen att vinna fina priser i vår roliga tävling!

Vi ses på TecDays!

 

Läs mer om Techdays

I mer än tjugo år har Qbranch gjort sitt yttersta för att få kundernas IT att fungera optimalt. Under samma tid har Graniou levererat implementerings- och servicetjänster till Sveriges ledande telekombolag. Nu byter båda företagen namn och introducerar det helt nya varumärket Axians i Norden, ett varumärke helt dedikerat till ICT – Information and Comunication Technology.

Axians globalt, som startades upp under april 2015, består av cirka 7000 medarbetare i 15 länder som tillsammans kommer att omsätta ca 16 miljarder SEK. Nordiska Axians har i startögonblicket cirka 600 medarbetare med 10 kontor i Sverige och Danmark. Omsättningen är närmare 700 Mkr.

Målet med Axians är att kombinera lokala och globala erfarenheter för att bli en av de ledande internationella aktörerna inom Information Communication Technology. Med nätverkets gemensamma expertis och tjänster når Axians erbjudande över alla branscher inom privat och offentlig sektor samt telekomoperatörer och tjänsteleverantörer.

Med ett stort antal konsulter, egna datacenters och världens största molnleverantörer i ryggen tillhandahåller Axians ett stort spann av ICT-lösningar som kan levereras på plats hos kunden eller som en tjänst med ansvar över hela livscykeln. Axians målsättning är att även i framtiden investera i de bästa talangerna som kan designa och implementera ICT-lösningar i teknikens framkant.

På initiativ av Axians ägarbolag, VINCI Energies, har Qbranch och Graniou varit aktiva i processen med att forma den nya varumärkesplattformen tillsammans med de andra medlemsländerna. Axians logotyp presenterades för första gången under våren 2015.

Under varumärket Axians finns två juridiska enheter; Qbranchdelen kommer heta Axians IT och den leds även i fortsättningen av vd:n Stephan Andersson. Graniou blir Axians Communication och har också kvar samma vd som tidigare, Kimon Konstantinidis.

– Vi är både glada och entusiastiska över att fortsätta vår resa som Axians. Vi tar med oss en stark historia och en lokal förankring men får nu dessutom ett mycket stort nätverk av ICT-kompetenser runt över världen. Axians startar upp med med en bra närvaro hos intressanta kunder, goda referenser, djupgående partnerskap med ledande aktörer såsom Microsoft och Cisco samt en stark organisation som erbjuder attraktiva tjänster säger Anders Harling, CMO Axians i Norden.

För mer information kontakta:
Ragnhild Franson Blom, Marknadschef Axians, 073 231 23 83, ragnhild.fransonblom@axians.se

 


 

Läs mer om våra tjänster

Läs mer om vår leverans

 

 

Axians trendspanar inom Telecom-marknaden i Sverige och internationellt.

Telekommarknaden i Sverige har under de senaste 10-15 åren förändrats otroligt mycket där teknikutvecklingen har fullkomligt exploderat de senaste 7-8 åren. Dels i och med lanseringen av smarta telefoner, men även inom systemsidan. Det började med NMT på 80-talet, vidare till GSM 90-talet, 3G under 2000-talet – mer anpassat för dataöverföring för att mynna ut i dagens 4G-nät med relativt bra dataöverföringshastigheter. Vad kommer härnäst?

Nästa generation, kanske 5G, är under utveckling och troligtvis ännu mer anpassad för snabbare dataöverföring. Hårdvaran i en radiobasstation, som för 15 år sedan fyllde en normalstor garderob, är i dag mindre än en portfölj. Konkurrensen mellan de stora systemtillverkarna blir tuffare och tuffare både på den Svenska och den globala telekommarknaden. I ett samhälle med ständigt ökade krav på trådlös tillgänglighet, och ett förändrat användarbeteende, har operatörerna tvingats till enorma investeringar av infrastruktur och teknik för att möta de kraftigt ökade kraven.

 I takt med att byggbranschen drivs av att producera mer och mer energieffektiva hus, stängs radiosignaler ute, vilket leder till ökat behov av att bygga inomhustäckning i både offentliga byggnader, kontor och privata bostäder.

En tydlig trend de senaste åren, är att gränserna mellan mobil och fast kommunikation suddas ut och går mer och mer i varandra i och med utvecklingen av IP-teknik. Den ökade användningen av streamingtjänster, så som Netflix och Spotify, nyhetsflöden, spel och sociala medier, ställer inte bara krav på täckning, utan även på hög hastighet och kapacitet vilket är en stor utmaning för operatörerna. Kraven på operatörerna leder till behov av att förtäta de befintliga näten med miljardinvesteringar som följd.

I takt med att byggbranschen drivs av att producera mer och mer energieffektiva hus, stängs radiosignaler ute, vilket leder till ökat behov av att bygga inomhustäckning i både offentliga byggnader, kontor och privata bostäder. Den minskade användningen av fasta telefoner i hemmen, leder även till att säkerhetsaspekten måste beaktas vilket är ännu en fråga att hantera ur ett samhällsperspektiv. Pressen på operatörerna ökar i takt med att användarkraven ökar samt att Post och Telestyrelsen (PTS) följer samma trend med ökade krav för att operatörerna skall få behålla licenserna, i det redan trånga frekvensutrymmet.

Trenden i delar av Europa, och delar av världen, är att sammanslagningar av operatörer blivit allt vanligare. Kanske får vi se det hända även i Sverige inom snar framtid.

Det statliga Rakelnätet, även kallat ”blåljusnätet”, – avsett för kritiska samhällsfunktioner som bl.a. räddningstjänst, polis och ambulans står troligtvis inför ett stort behov av uppgradering de närmaste åren.

 

Läs om våra tjänster inom telecom

Lyckeby är experter på specialstärkelser och fibrer till livsmedels- och pappersindustri över hela världen. Med hjälp av Axians så har Lyckeby skapat en webbplats i Azure och ser fram emot att effektivisera verksamheten med ytterligare molntjänster.

Lyckeby Starch AB ingår tillsammans med Lyckeby Culinar AB och Kockens i Lyckebygruppen som ägs av Sveriges Stärkelseproducenter. Lyckeby valde under 2010 att outsourca hela sin IT-verksamhet till Axians (tidigare Qbranch). Åtagandet omfattar drift av såväl fysiska som virtuella servrar. Axians agerar även som en supportfunktion vid IT-frågor för Lyckebys 300 användare samt ansvarar för att verksamhetskritiska applikationer fungerar. Med målet att bli mera kostnadseffektiva så ligger ett stort fokus på molnbaserade tjänster.

-Innan vi kom i kontakt med Axians så hade vi vår egen IT-avdelning. I takt med att företaget växte så blev det allt svårare att hinna med och många projekt lades ut på externa leverantörer. Detta blev inte hållbart och tillsammans med Axians så har vi gjort ett stort arbete för att strukturera om och återta kontrollen. På detta sätt så har vi skapat en mer effektiv IT-avdelning som proaktivt jobbar med förbättringar för verksamheten, säger Christel Petersson, IT-ansvarig Lyckeby.

 

Det känns tryggt att samarbeta med Axians då de har en lång erfarenhet av att leverera molntjänster
Webblösning i Azure

Behovet av att uppdatera hemsidan för Lyckeby Starch ledde till att intranät, kundportal och publik webb byggdes i SharePoint Online. Fördelen med denna lösning är att inga investeringar i ny infrastruktur eller licenser krävs samtidigt som det går snabbt att komma igång.

-Flexibiliteten att inte ha några servrar och istället lägga tjänster i molnet ligger i tiden. Snabbheten som detta medför samtidigt som det blir billigare gör att vi kommer att lägga så mycket som det går i molnet. Vi kommer att gå igenom detta här och nu för att ta ställning till vilka av våra tjänster som passar att flytta. Det känns tryggt att samarbeta med Axians då de har en lång erfarenhet av att leverera molntjänster, fortsätter Christel Petersson.

Förståelse för verksamheten

Förståelse för verksamheten är av hög vikt för Lyckeby. Många system är affärskritiska och ligger de nere kan det påverka att leveranser inte kommer ut vilket snabbt medför ökade kostnader.

-Vi är mycket nöjda med vårt samarbete och IT-leverans som löper på utan driftstörningar. Kompetensen inom företaget är hög och när problem uppstår så får vi snabbt den hjälp vi behöver. Vi känner oss trygga med Axians och kommer att fortsätta lägga ut projekt som stärker vår verksamhet. Under våren så fortsätter vi med vår molnsatsning tillsammans med Axians och går vidare med Office 365, avslutar Christel Petersson.

Frukostseminarium 28 oktober | Allt som kan bli digitalt kommer att bli digitalt och nu ser vi hur många branscher och arbetsroller förändras genom digitaliseringen och automatiseringen. Under det här seminariet kommer vi titta närmare på vilka möjligheter, men även konsekvenser, som det här för med sig.

Varmt välkommen till ett spännande seminarium för dig som är teknisk beslutsfattare som har digitaliseringen på agendan och vill förstå verksamheten bättre.

Föredragshållare är Axians IT, Chief Marketing Officer Anders Harling.

 

Datum: onsdagen 28 oktober

Tid: 8:30 – 9:30, med frukost från kl. 8:00

Plats: Hos Axians i Haga, Råsundavägen 4 | Hitta hit

 

Anmäl dig här >> 

 

Psst! Bor du inte i närheten av Stockholm och tycker att detta seminarium låter intressant?! Finns det ett stort intresse så tittar vi givetvis på möjligheten att hålla seminariet även i Göteborg och Malmö. Hör av dig till info@axians.se så kontaktar vi dig!