Det är viktigt att tillhandahålla förutsättningar för sina användare så att de kan utföra arbetsuppgifter när de är på språng utanför kontoret med mobila enheter. Det är samtidigt viktigt att bibehålla en bra säkerhetsnivå och kontroll över vilka användare och enheter som kan nyttja företagsinformationen. Hur hittar man balansen mellan användarens och verksamhetens behov när man arbetar med sin mobilitetsstrategi?

Conny Axnér är affärsutvecklingsansvarig för tjänsteområdet Workplace på Qbranch vilket innefattar både klassiska tjänster för klienthantering samt tjänster för mobila enheter. Conny har en gedigen erfarenhet inom Mobility-området och delar här med sig av sina främsta tips för företag som planerar att se över sin mobilstrategi.

ConnyAxner
Conny Axnér: Business Development Manager Qbranch

 

Vad är utmaningen idag gällande mobilitet?
Conny: Utmaningen är att tillgodose både verksamhetens och användarnas behov. Verksamhetens behov är ofta orienterat kring säkerhet och kontroll. Vanliga frågeställningar för verksamheten är: följer vi angivna säkerhetsföreskrifter, har vi kontroll över alla enheter och användare som ansluter till vårt företagsdata? Samtidigt som säkerhet och kontroll är oerhört viktigt så får man inte glömma bort slutanvändarens behov – att kunna vara produktiv oavsett plats och helst med en enhet som man har valt ut själv. Vi brukar rekommendera och även hjälpa våra kunder att bygga en mobilitetsstrategi som utgår från produktivitet och effektivitet. När det strategierna är på plats kontrollerar vi att det inte finns några delar som skapar konflikter med säkerhetsföreskrifter.

 

Berätta om Qbranchs tjänst  Managed Mobility.
Conny: Managed Mobility är en förvaltningstjänst som är baserad på Microsoft EMS (Enterprise Mobility Suite). Tjänsten adresserar hela livscykeln för mobilitet, allt från strategiworkshops, uppsättning, förvaltning till förändringshantering av plattformar och processer. Vi hjälper kunderna att tillgängliggöra fler affärsprocesser i de mobila enheterna. Det kan handla om att upprätta en anslutning till ett CRM-system eller etablera en VPN-anslutning till intranätet.

Tjänsten skapar också kontroll över vem som äger vilken enhet och därmed kontroll på vem som ansluter till kundens företagsdata. Det finns också flera optioner att välja mellan, till exempel kryptering av dokument och mail med hjälp av Azure RMS (rights management service). Till det hela erbjuder vi vår helpdesk som är fantastiskt kunniga och erfarna i hanteringen av användarnära support och serviceärenden.

 

Vad blir kundnyttan?
Conny: Utvecklingen inom mobilitetsområdet går otroligt snabbt. Vi arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning och strukturerar sedan informationen så att det blir relevant till våra kunder. Vi ger rekommendationer om åtgärder som behöver göras samt informerar om nya möjliga lösningar för att bli ännu vassare inom mobilitetsområdet. Vi hjälper också till när det sker större uppdateringar av operativsystemsversioner där vi säkerställer att lösningen fortfarande fungerar för alla större plattformar som iOS, Android och Windows Phone.

 

Hur står vår tjänst ut på marknaden?
Conny: Vi har ett tydligt fokus på förvaltningsbiten i vår tjänst. Många av våra konkurrenter ser mobilitet som ett system som man skruvar in och sen är det klart. Vår hållning på Qbranch är att verktyget endast utgör en liten del av det egentliga behovet som finns hos många företag i dag. Det finns stora dolda kostnader för den interna supportorganisation som får allt mer supportärenden som är relaterade till mobila enheter, varav vissa enheter till och med är privata enheter. Vi absorberar den här typen av frågor som en del av vår förvaltning. Vi har också strukturerade processer och rutiner för exempelvis borttappade enheter.
Berätta mer om Qbranchs mobilitetsdemo.
Conny: Vi har en demo som vi gärna kommer ut och kör på plats hos våra kunder. Här visar vi övergripande hur managementverktyget ser ut. Vi har också olika typer av mobiltelefoner och plattor där vi förutom att visa några vanliga scenarios även diskuterar konsekvenserna av enhetsstyrning. Det kan vara mjuka faktorer som hur användaren upplever att bli styrd och begränsad, eller tekniska möjligheter och begränsningar. Vi brukar också diskutera mycket kring hur man som företag hittar ett tydligt gränssnitt och avgränsning mot privatägd data, som exempelvis hälsodata.
 Connys 5 tips om mobilstrategi:

  1. Sätt ett övergripande mål med din mobilitetssatsning, exempelvis: ”vi vill öka effekten av mobilt arbete genom att alltid prioritera den mobila kanalen först när vi inför nya lösningar”
  2. Börja med att prata med användarna – vad fungerar bra idag, vad skulle kunna fungera bättre, är det något som saknas?
  3. Kartlägg vilka verksamhetssystem och processer som är lämpliga att tillgängliggöra i mobila enheter
  4. Bygg en roadmap och fördela ut aktiviteter över tid. Det gör det lättare att iterera idéer och lösningar
  5. Undvik att begränsa enheterna och kompensera alltid med en ny funktion till användarna om ni ändå måste införa begränsade åtgärder

Läs mer här om vårt arbetsplats- och mobilitetserbjudande