Varje år presenterar Universum Global Framtidsföretagen, Sveriges största karriärguide som baseras på resultatet från undersökningen FöretagsBarometern där mer än 15 000 studenter tyckt till om frågor som rör karriär, arbetsliv och framtid. I samband med att karriärguiden publiceras så nomineras Stephan Andersson till årets employer branding person för 2015.

Nomineringen lyder:

”Denna person har på ett mycket tydligt sätt drivit frågorna inom sitt företag och lyckats väl med detta. Han har skapat ett stort internt engagemang kring frågorna och genom sitt val av intervjupersoner visat på den bredd och det djup av möjligheter som finns för en ung person inom företaget. Företaget tillhör ett av de företag som inom sin bransch tidigast och mest medvetet började arbeta med frågorna.”

Läs Universums artikel här

 

Qbranch-Stephan-Andersson-Universum-Årets-Employer-Branding-Person-2015