Pressmeddelande 2015-01-26

Med molnet i sikte för en mer kostnadseffektiv IT väljer SBAB Qbranch som IT- och outsourcingleverantör för drift av arbetsplatser och IT-stöd. Första steget är implementering av en ny modern och effektiv IT-arbetsplatshantering samt Servicedesk för de cirka 450 anställda i Sverige. Avtalet löper under en treårsperiod.

 

IT24 Läs nyheten på IT-24

SBAB erbjuder privatpersoner lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning och sparande till företag och bostadsrättsföreningar. SBAB har historiskt haft en mixad outsourcing där delar av IT har legat på olika partners och internt. Nu konsoliderar SBAB sin IT för alla arbetsplatser till Qbranch för förberedelse inför en förflyttning till molnet. SBAB passar också på att byta mailplattform till Microsofts Outlook/Exchange.

– SBAB effektiviserar i alla led för att nå visionen ”Sveriges bästa bolån” år efter år. Vi valde Qbranch som IT-leverantör för att de har kommit långt på sin kompetensresa inom moln- och hybrida IT-tjänster och är en högt rankad molnpartner hos Microsoft. Qbranch kommer vara en strategiskt viktig leverantör i vår fortsatta utveckling där vi är övertygade att rätt IT-satsningar och tillvägagångssätt kommer att göra SBAB mer konkurrenskraftiga, säger Johan Sandberg, chef infrastruktur och drift på SBAB.

Som ett första steg implementerar nu SBAB Qbranchs tjänst Managed Client som är en klienthanteringslösning via Qbranchs självserviceportal i Qbranchs privata moln QNET. Lösningen innefattar hårdvara, support, förvaltning, säkerhetsuppdateringar och självserviceportal.

Vi valde Qbranch som IT-leverantör för att de har kommit långt på sin kompetensresa inom moln- och hybrida IT-tjänster och är en högt rankad molnpartner hos Microsoft. Qbranch kommer vara en strategiskt viktig leverantör i vår fortsatta utveckling där vi är övertygade att rätt IT-satsningar och tillvägagångssätt kommer att göra SBAB mer konkurrenskraftiga

– Jag ser fram emot ordning och reda i vår arbetsplatsmiljö. Genom Qbranchs klienthanteringslösning Managed Client får vi en än mer stabil och standardiserad klientmiljö med förutsägbara kostnader och möjlighet för våra användare att administrera sin egen desktop genom Qbranchs självserviceportal QNET. Rätt IT-leverantör och lösning är otroligt viktigt för oss eftersom vi inte har några servicekontor för våra kunder. Om IT inte fungerar står SBAB stilla, säger Johan Sandberg.

– Vi är mycket stolta och glada att SBAB väljer Qbranch som IT-leverantör. Att genomgå en resa mot molnet kan vara mycket utmanande speciellt för företag inom den finansiella sektorn med höga krav på tillgänglighet och säkerhet. Då är det bra att ha en erfaren IT-leverantör som har expertisen i alla led på resan. Genom att vi bygger vår tjänsteleverans på egen infrastruktur och på molnleveranser gör att vi kan erbjuda det bästa av två världar. Genom våra unika partnerskap med i första hand Microsoft kan vi erbjuda våra kunder nästintill obegränsad leveranskapacitet kombinerad med vår kundnärhet och specialistkonsulter. Vi ser mycket fram emot att hjälpa SBAB på deras resa för en modernare och effektivare IT i hanteringen av deras klienter och så småningom i molnet, säger Martin Stenström, VD Qbranch Sweden AB.
För mer information kontakta:

Johan Sandberg, chef infrastruktur och drift, SBAB Bank AB
Johan.sandberg@sbab.se | 0767-88 43 64

Ragnhild Franson Blom, Marknadschef Qbranch
ragnhild.fransonblom@qbranch.se | 073- 231 23 83