I mars lanserade Qbranch tjänsten Managed Office 365. Vi tar med denna tjänst ett helhetsåtagande och ansvar gällande drift, förvaltning och förändring för Microsoft Office 365 för våra kunder. Det kan vi göra tack vare vår kvalitetssäkrade driftorganisation och våra Office 365 certifierade experter. Här svarar produktansvarig för Managed Office 365  Conny Axnér på frågor kring tjänsten.
Vad är våra kunders största utmaningar gällande förvaltning av Microsoft Office 365?

– Om man väljer att förvalta Office 365 själv så behöver man täcka in ganska många kompetensområden. Några exempel är: infrastruktur för hosting av federationstjänster (single sign-on), kontohantering, licenstilldelning och självklart också kompentens på den numera ganska omfattande floran av ingående komponenter i Office 365 (Sharepoint Online, Lync, Yammer, Exchange etc). Office 365 förändras dessutom i en mycket hög takt och detta gör det svårt att hålla kolla på alla nyheter för att exempelvis ge användarna tillräckligt med support.

 

 ”Qbranch är gränsnittet mellan verksamheten och Microsoft och vi är även användarens bästa vän.”

Hur fungerar  Qbranchs lösning Managed Office 365?
– Vi har valt att paketera tjänsten med ett Baspaket med tillhörande optioner då grundtanken hela tiden har varit att kunderna själva ska kunna välja vad dem vill köpa. Qbranch är gränsnittet mellan verksamheten och Microsoft och vi är även användarens bästa vän. Användare och IT-avdelningen eller andra beställarfunktioner hos kunden kan nyttja Qbranch självbetjäningsportal QNET eller den traditionella servicedeskkanalen för att beställa nya tjänster eller lägga ärenden. Optionerna som finns att välja till är exempelvis: federation (single sign-on), kontohantering och dynamisk licenshantering för att nämna några.

 

Vad ser du är det unika i Qbranchs Managed Office 365?
– Det som jag framförallt vill lyfta fram i Managed Office 365 är Qbranch Servicedesk som är väldigt erfarna när det gäller användarnära tjänster. Det tillsammans med våra Trusted Advisors gör att vi kan erbjuda en helhetslösning. Vi vet som sagt också att Microsoft utvecklar sin plattform i en väldigt hög takt. Därför har vi fokuserat rätt hårt på att hitta en metodik som går ut på att hålla ihop och utnyttja alla nya förmågor som lanseras på bästa möjliga sätt för våra kunder. Vi säkerställer att förändringshanteringen blir kvalitativ, långsiktig och verksamhetsfokuserad.


Om tjänsten Managed Office 365

Vår tjänst Managed Office 365 innebär ett helhetsåtagande av Microsofts Office 365. Qbranch tar med denna tjänst ett helhetsansvar gällande drift, förvaltning och förändring. Det kan vi göra tack vare vår kvalitetssäkrade driftorganisation och våra Office 365 certifierade experter. Managed Office 365 innefattar ett baspaket och även ett antal tilläggstjänster som kan läggas till efter behov. I bastjänsten ingår licens- och kontohantering. Genom att beställa bastjänsten i Managed Office 365 får våra kunder rätt förutsättningar för ett professionellt och långsiktigt förändringsarbeten.

I tjänsten Managed Office 365 ingår även användarstöd och support i hur man använder de vanligaste funktionerna i tjänsten och detta användarstöd erbjuds via till exempel telefon, vår självbetjäningsportal och E-post. Qbranch Servicedesk har svensktalande IT-tekniker som kan hjälpa våra kunder med både användarstöd och beställarstöd. Bland några av tillvalen kan nämnas övervakning av exempelvis federation och kontosynkronisering samt dynamisk licenshantering som hjälper våra kunder att ta kontroll och optimera sitt licensinnehav samt automatisera tilldelningen av nya licenser.

Läs mer om Managed Office 365