Pressmeddelande 23 november 2012

Dagens Nyheter förlänger outsourcingavtalet kring annonssystemet Adbase samt utökar avtalet till att även omfatta en arkiveringslösning för bilder.

Qbranch har sedan 2004 även ansvarat för stora delar av Dagens Nyheters centrala IT-miljö.

– För oss är driftsäkerhet av högsta prioritet. Qbranch förstår Dagens Nyheter och de höga krav som vi ställer på tillgänglighet av IT och systemdrift. För oss passar det att kunna utöka eller minska vårt åtagande efter behov. Denna flexibilitet innebär att vi förutom en optimal teknisk lösning även kan köpa tjänsterna till ett fördelaktigt pris, säger Björn Heurlin, Chef IT-drift och förvaltning, Dagens Nyheter.

– Vi är glada och stolta över att Qbranch fått fortsatt förtroende samt utökat ansvar att drifta några av Dagens Nyheters mest affärskritiska system. Vi har ett långt samarbete bakom oss och ser fram emot att även framöver få hjälpa Dagens Nyheter att bli fortsatt framgångsrika inom sin bransch, säger Jacob Pontén, VD Qbranch Stockholm.

Kontraktet är värt två miljoner kronor och sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning.

– Om vår IT inte fungerar stannar verksamheten – det skulle vara katastrof. Det känns tryggt att Qbranch har en väl fungerande process utifall problem uppstår. I dessa fall får vi snabbt återkoppling på hur saker och ting går och det fungerar riktigt bra. Jag har stort förtroende för Qbranch som IT-leverantör, avslutar Björn Heurlin.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF

För mer information, kontakta:
Anders Harling, Marknadschef, Qbranch AB
073 – 231 22 26, anders.harling@qbranch.se