Pressmeddelande 2012-07-06

Qbranch omorganiserar verksamheten i Stockholm och startar ett nytt bolag med namnet Qbranch Services AB. Qbranch Services AB kommer att ansvara för produkt och tjänsteutveckling och den centrala leveransen för de tre befintliga bolagen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Qbranch genomgår en tredje transformation av företagsorganisationen under sin 19 åriga verksamhet. Denna gång för att ytterligare spetsa erbjudandet, effektivisera leveransen till kunderna och förbereda för en nordisk expansion.

Tidigare VD för Qbranch Stockholm, Stephan Andersson, lämnar över stafettpinnen till vice VD Jacob Pontén och blir samtidigt VD för det nystartade bolaget Qbranch Services AB.

– Vi lever i en värld som ständigt förändras, i allra högsta grad inom IT. Vi omorganiserar nu vår verksamhet och startar detta nya bolag för att fortsätta möta de höga kraven från marknaden och våra kunder samt växa i Norden. Samtidigt ökar vi vårt stora fokus på produktutveckling för att fortsätta leverera hållbara IT-lösningar som ligger i framkant, säger Stephan Andersson, VD för Qbranch Services AB.

Den nya omorganisationen innebär att Qbranch Stockholm delas upp i två separata aktiebolag: Qbranch Stockholm AB som kommer att ansvara för konsultverksamheten, projekt samt kund- och säljrelationer. Qbranch Services AB som ansvarar för produkt- och tjänsteutveckling samt koncerngemensamma leveranser till Qbranch Stockholm, Qbranch Väst och Qbranch Syd.

– Qbranch genomgår en jättespännande resa och tar nu ytterligare ett steg för att skapa ett starkare företag. Det kunderna kommer märka är ett spetsigare och snabbare Qbranch, där våra verksamheter i Stockholm får större möjlighet att utvecklas och växa – både lokalt i Sverige som på nordisk basis, säger Jacob Pontén, ny VD för Qbranch Stockholm.