PRESSMEDDELANDE 2012-02-16

Konsumentverket har efter upphandling valt att outsourca hela sin IT till Qbranch. Däribland driften av Konsumentverkets drygt 20 webbplatser. Kontraktet är värt 10 miljoner kronor och sträcker sig över 3 år med möjlighet till förlängning.

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att bevaka och ta tillvara de svenska konsumenternas intressen i Sverige och EU. I myndighetens huvuduppdrag ligger även att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna där webben är en av de viktigaste kanalerna.

– Vi är mycket glada och stolta över det förtroende som Konsumentverket ger Qbranch som ny IT-partner. Konsumentverket är ett starkt varumärke med höga krav på tillgänglighet på sin IT och webbdrift, något vi har stor erfarenhet av att tillmötesgå. Samarbetet och ansvaret stärker oss ytterligare som en ledande IT-leverantör inom offentlig förvaltning, säger Jacob Pontén, vice vd Qbranch Stockholm.

Upphandlingen genomfördes inom Kammarkollegiets ramavtal för helhetsdrift. Avtalet innefattar ansvar för driften av Konsumentverkets interna som externa IT-miljö. I samarbete med Atea Karlstad kommer Qbranch även att ansvara för Helpdesk mot Konsumentverkets 120 användare.

För mer information, kontakta:
Anders Harling, Marknadschef, Qbranch AB
073 – 231 22 26, anders.harling@qbranch.se

Susanne Edman, IT-chef, Konsumentverket
054 – 19 41 43, susanne.edman@konsumentverket.se