QNET är Qbranchs kund- och självserviceportal. Här finns automatiserade funktioner som underlättar och effektiviserar IT-vardagen för våra kunder som har hela eller delar av sin IT outsourcad till oss. QNET har precis fyllt ett år och utvecklingen fortsätter att gå i rasande fart.

Hej Jenny Waesterberg, produktledare för QNET! Hur känns det nu när QNET har fyllt ett år?

– Jag är jättestolt! Det har hänt så otroligt mycket på QNET det senaste året så att man blir helt vimmelkantig när man tänker på det. Från september förra året till september i år har t.ex.: besök på QNET har ökat med 131% , antal unika besökare har ökat med 23% och andel beställningar via QNET har ökat 34% . Riktigt kul och bra siffror!

Hur har utvecklingen i funktionerna sett ut under detta år?

– Vi har investerat mycket i QNET under 2011 för att lyfta tjänsten till en helt ny nivå till en helt ny målgrupp – slutanvändarna. Vi har nu under hösten lanserat:

Webbhelpdesk
För kunder som köper helpdesk, ett enkelt gränssnitt för slutanvändare där de kan lägga och följa sina ärenden på en webbportal. Omedelbar leverans av ärendenummer och användaren behöver aldrig mer ringa två gånger om samma sak om de har lösningen i ett tidigare ärende.

Managed Client med modulerna:

Beställ dator Användaren beställer själv sitt företags standarddator och vid leverans är den färdig att använda direkt. Ordern går i ett attestflöde för chefen att godkänna.
Beställ tillbehör  Användaren beställer själv standardtillbehör såsom tangentbord, mus och skärm. Beställningen går i ett attestflöde för chefen att godkänna.
Beställ applikationer Användaren hämtar sitt företags färdig paketerade applikationer för direkt nedtankning till sin dator, hela flödet är automatiserat.
Omfördela dator  Om t.ex. ”Person A” och ”Person B” ska börja så kan ett enkelt klick flytta hårdvaran till att tillhöra en annan person med ett annat ad konto.
Rapporter Från vårt Desktop CMDB kan vi leverera en inventarielista med uppgifter om vilken person som äger vilken dator, med serienummer och macadress.
AD-Självservice för IT beställare Ett enkelt gränssnitt med direktkoppling till AD där du kan genomföra de vanligaste förändringarna direkt, du kan bl a kan lägga till/tabort användare, byta lösenord på ett konto osv


Hur ser framtidsplanerna ut för QNET

– Under 2012 ska vi framförallt implementera fler kunder med slutanvändartjänster på Qnet och också hjälpa våra kunder att lyckas internt hos sig med de här tjänsterna. Vi kommer även att ha högt fokus på vidareutveckling och kommer bland annat att göra QNET till en whitelabel lösning samt ta fram tjänster mer riktade till våra beställare.


Vad tycker kunder och omvärlden om QNET?

– Reaktionerna kring QNET, hos kunderna och framför allt IT-beställarna, är mycket positiva eftersom tjänsten har underlättat och effektiviserat deras vardag genom att ersätta manuellt arbete med automatiserade tjänster – varav flera levereras ögonblickligen.

Microsoft har också uppmärksammat QNET – som nästan uteslutande är byggd av Microsoft-produkter – och har gillat Qbranchs lösningar så pass mycket att de har gjort QNET och den inbyggda klienthanteringstjänsten, Managed Client till ett globalt Microsoft referenscase.

Utöver det så tyckte Microsofts produktchef för molntjänsterna Azure att lösningen var så cool så han bjöd in vår VD Stephan Andersson till Los Angeles för att tala på World Partner Conference kring den lösning vi har byggt. Microsoft vill nu promota QNET och Managed client framförallt i Sverige, sen får vi se var det slutar. Hur det ska göras håller vi på att diskutera, så håll ögonen öppna!

Vill du veta mer om QNET och Managed Client, kontakta Jenny Waesterberg.